>> return <<

Hvordan og hvorfor okkupere hus til boligformål

Hvorfor:
-For å motvirke at offentlig eiendom blir ytterligere privatisert
-For å bevare hus og forhindre forfall
-For å eksponere eiendomsspekulanter
-For å skaffe folk utenfor det pengesterke boligmarkedet tak over hodet
-For å vise at det finnes organisert motstand i samfunnet mot å la brukbare hus stå tomme
-For å eksponere myndighetenes egentlige funksjon; å beskytte den private eiendomsretten
-For å skape kollektive og brukerstyrte aktivistsentra og møtesteder hvor alle er like betydningsfulle
-For å teste ut anarki i praksis og bli kjent med egne grenser
-For å forsvare bruksrett framfor eiendomsrett

HUSOKKUPASJON ER SIVIL ULYDIGHET MOT EIENDOMSRETTEN OG BIDRAR TIL Å SENKE MARKEDSVERDIEN OG PRESSET PÅ BOLIGMARKEDET. I PRAKSIS ER DERFOR HUSOKKUPASON SOLIDARITET MED DE SVAKESTE PÅ FLERE NIVÅER.

Hvordan
Den stille varianten
Finn tomt hus, finn ut av eierforhold hos PBE. Finn ut om det finnes planer for huset salg, riving etc. Så er det bare å flytte inn hvis man bare leter etter et midlertidig tak over hodet. Dette kalles snik-okkupasjon. Man bor i huset/leiligheten til man blir oppdaget. Eller til man trives så godt at man ønsker å kontakte eieren for å inngå leieavtale, f.eks. mot å gjenyte oppussing. Eks. RATKESGATE (m/ inngang fra loftet).

Den organiserte varianten
Finn tomt hus, finn ut av eierforhold og plantegninger hos PBE. Finn ut om det finnes planer for huset salg, riving etc. Ligger det søknader inne om omregulering eller riving så betyr det likevel ikke at huset IKKE kan okkuperes med hell. Men det krever god planlegging i forveien. Det tryggeste er å finne et par hus å ha i back-up i tilfelle brann, oversvømmelse, uholdbare sanitære forhold, sopp- og råteskader, fraksjonering innad i den opprinnelige gruppen o.l.

Lag et forråd av vanndunker, pulverapparater, frysetørka mat, sambandsutstyr, verktøy, tegneserier, bøker, kjeks, musikkanlegg med radio, politiradio, godteri, piratflagg, bannerstoff, maling, sjablonger, kanskje EN kasse med øl, festemidler, materialer, bestikk, madrasser, hauger med kaffe, dopfrie folk, penner, tusjer, skrivepapir, møtebøker, vaktlister, kinaputter, speil, kikkerter, dasspapir, rørleggere, tømrere, elektrikere, brettspill, kortstokker, vannkokere, tau, to typer teip (gaffa og vanlig), førstehjelpsutstyr, brannvarslere, batterier, oppvaskkoster, Pia Zawa-koster, svabere, søplesekker, kluter, lamper, lyskastere, termoser, slagvåpen, lomme- eller hode-lykter, batterier, osv. osv.

Lag en mediastrategi og definer et charter av formål med okkupasjonen. Det kan være lurt å ha en kortfattet pressemelding klar for utsendelse til tidspunktet når det okkuperte huset er inntatt og sikret. Det viktigste er å pirre nysgjerrigheten til journalistene og å la dem tro at dem kan være med å skape en ny innfallsvinkel som kommer til å selge. Gi dem ufortjent ros kan være et virkemiddel på tomannshånd.

Utarbeid en presseliste, gjerne med direktenummer til enkelte journalister. Husk alltid på at pressa er en svikefull venn som har solgt alle fire bestemødre på anbud og som gjerne ville ha gjort det igjen om kloning var tillatt her i landet.

Det kan også være hensiktsmessig å lage en mobiliseringsliste for sympatisører til bruk ved politiutkastelse. En tradisjonell mobiliseringsliste av papir kan være kronglete og treig å bruke og det er alltid en mulighet for at den kan havne i feil hender. Hos politi og i verste fall nazister og telefonintervjuere. Dette bør man alltid tenke på ved all informasjonsinnhenting.

Enkelte mobilleverandører har for sine abonnenter et tilbud om masseutsendelse av sms (HELT OPP TIL TO HUNDRE ABONNENTER) og ved å sende et selvbestemt kodeord til tjeneren kan man da når noe er på ferde, nå ut med det samme budskapet til veldig mange. TELENOR

Et par vennligsinnede politikere kan også være greit å ha for hånden ved mobilisering, men husk på at desto større partiet er, desto mer vinglete og upålitelige blir de.

Det er dessuten kjempeviktig at alle som deltar i planleggingsfasen på forhånd er inneforstått med hvem som skal bo på huset. Sørg for opptaksmuligheter under visse kriterier av nye kollektivmedlemmer når huset endelig er okkupert

Skal man barrikadere det planlagte okkupasjonsobjektet, så skal man alltid tenke barrikade-løsninger som vil vinne TID ved en politirydning. Både for de som er inne i huset og fordi man evt. vil mobilisere sympatisører, presse, dokumentører og denslags.

Å forsvare huset direkte mot politiets rydningsforsøk frarådes, ettersom man historisk sjelden kan vinne over dem i militær styrke. TOFTESGATE 18 (1992)

En god løsning på et verneverdig og ærverdig hus er å lage en såkalt "BOKS". Det vil si et, eller flere, forsterkede innvendige rom med stemplingsmuligheter for 2"4" og bygningsplater. Da er det bestandig matnyttig å ha forståelige prinsipptegninger som funker under arbeidspress. Det er uansett av kritisk betydning å ha velfungerende verktøy under utførelsen. SAXEGAARDSGATE 17 (1999)

En passiv motstandsstrategi er at alle i huset planlegger og følger opp å gjemme seg individuelt når politiet entrer huset, for deretter å la seg bære livløse ut.

En kombinasjon av passiv og konstruktiv motstand har vist seg å være optimalt ved rydningsforsøk.

En husokkupasjon er som en krigssituasjon og man bør alltid være på nattevakt inntil man har oppnådd en avklart juridisk status til gavns for innbyggerne på huset. Organiser nattevakter med to og to i tre timers bolker. Både for brannsikkerhet og for å låse folk inn og ut bør nattevaktene gå nogenlunde faste runder med sambandsutstyr. Hva gjelder politiet så pleier de vanligvis å komme om mårran, men de har jo som de fleste bekjent ubetimelig døgnservice og liker desverre å overraske. KREVER NAMRETTSAVGJØRELSE MED BEGRUNNELSE FØR UTKASTELSE (JANUAR 2006)

>> return <<